Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

1.  Overzicht
2. Inhoud

3. Nieuws

4. Vraag en antwoord

5. Documenten en publicaties


Regels voor taxibedrijven en taxichauffeurs

U heeft een chauffeurskaart nodig om als taxichauffeur te mogen werken. Daarnaast moeten taxibedrijven een ondernemersvergunning hebben en zorgen voor een goede klachtenregeling.

Ondernemersvergunning voor taxibedrijven
De ondernemersvergunning voor taxivervoer bewijst dat u een officieel taxibedrijf heeft en dat u aan alle eisen voldoet. Als taxibedrijf heeft u zo’n vergunning nodig.

U kunt de ondernemersvergunning aanvragen bij Kiwa Register. Een overzicht van alle eisen staat op het aanvraagformulier. Kiwa Register toetst elke 5 jaar of u nog aan de eisen voldoet.

Chauffeurskaart
Zonder chauffeurskaart mag u niet werken als taxichauffeur. U vraagt de chauffeurskaart aan bij Kiwa Register, via het online aanvraagformulier. Daarvoor heeft u nodig: een geldig rijbewijs B;een Verklaring omtrent het Gedrag;een erkend chauffeursdiploma taxi;een geneeskundige verklaring.

Verklaring omtrent het Gedrag
Er is een speciale Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) voor taxichauffeurs. Met deze verklaring toont u aan dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd. U kunt de VOG digitaal aanvragen of bij de gemeente. Op het moment dat u de chauffeurskaart aanvraagt, mag de verklaring niet ouder zijn dan 4 maanden.

Medische keuring en geneeskundige verklaring
Tijdens de medische keuring controleert een arts onder andere uw ogen, uw bloeddruk en uw reactievermogen. Ook wordt uw urine getest. Als u naar de medische keuring gaat, moet u de ingevulde Geneeskundige Verklaring Taximeenemen. Dit is een vragenlijst die ondertekend wordt door de arts. De geneeskundige verklaring mag op het moment dat u de chauffeurskaart aanvraagt niet ouder zijn dan 4 maanden.

Ritbon
U bent verplicht om een geprinte bon aan de klant te geven. Daarop staat de naam van uw taxibedrijf, hoe de ritprijs is opgebouwd en waar de klant terecht kan met eventuele klachten.

Klachtenregeling en geschillencommissie
Elk taxibedrijf is verplicht om een klachtenregeling te hebben. Om zo’n regeling te maken kunt u een voorbeeld opvragen bij het Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer.

Daarnaast moet u aangesloten zijn bij een geschillencommissie. De meeste taxibedrijven zijn aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie Taxi.

Klanten die een klacht hebben over een taxirit, mogen die klacht rechtstreeks indienen bij het taxibedrijf of via taxiklacht.nl. Taxiklacht stuurt de melding vervolgens naar door naar het taxibedrijf. Als de klant niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, kan hij naar een geschillencommissie gaan.

Eisen aan de taxi
De auto of het busje dat u gebruikt als taxi moet zijn gekeurd door de RDW. Daarnaast heeft u per taxi een ‘vergunning voor taxivervoer’ nodig. Deze vergunning is niet gekoppeld aan een kenteken. U mag ze dus uitwisselen tussen alle taxi’s die van uw bedrijf zijn. Het is niet mogelijk om de vergunning van een ander bedrijf te gebruiken.

Kenmerken legale taxi
Uw taxi moet ook duidelijk herkenbaar zijn. Zo laat u zien dat u een legale taxi heeft. U moet in ieder geval zorgen voor een:
blauwe kentekenplaat;  chauffeurskaart met een pasfoto; vergunning voor taxivervoer; tariefkaart waarop uw taxitarieven staan; taxameter die bijhoudt bij hoeveel kilometers de taxi rijdt, hoe lang de taxi rijdt en wat de klant moet betalen;een keuringsbewijs van de RDW.

De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert of u aan deze regels voldoet. Zo niet, dan krijgt u een waarschuwing of een boete.

Controle op taxibedrijven en chauffeurs
Door de regels voor taxibedrijven en chauffeurs zijn legale taxi’s makkelijker herkenbaar. Inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport gaan regelmatig langs bij bedrijven of houden wegcontroles. Daarbij werken ze vaak samen met onder meer de politie, arbeidsinspectie en de Belastingdienst. Houdt u zich niet aan de regels dan krijgt u een waarschuwing of een boete


×